Available courses

Część pierwsza kursu przedsiębiorczość

Część druga kursu przedsiębiorczość

Technologia klasa pierwsza s

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki


W trakcie nauki w kursie dowiesz się co to jest funkcja. Nauczysz się określać jej  dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe i inne własności funkcji. Będziesz przekształcał wykresy funkcji.

W trakcie nauki poznasz podstawowe własności figur geometrycznych na płaszczyźnie.

W trakcie nauki w kursie poznasz własności funkcji kwadratowej. Nauczysz się rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe.

W kursie poznasz pojecie ciągu oraz podstawowe własności. Zapoznasz się z własnościami i zastosowaniem ciągów: arytmetycznego i geometrycznego

Kurs dla prowadzących