Uzależnienia

Krzyżówka


Rozpocznij od kliknięcia odpowiedniego numeru w krzyżówce, aby zobaczyć pytanie. Po podaniu odpowiedzi naciśnij "Wpisz odpowiedź". Po wypełnieniu całej krzyżówki naciśnij "Sprawdź wszystkie odpowiedzi", aby otrzymać punktację. Jeżeli masz problem z odpowiedzią naciśnij "Podpowiedź", aby otrzymać jedną literę.
1               
             
2       3          
             
   4            
             
             
 5              
             
  6             
             
     7    8        
             
    9           
   10            
             
      11         
             
   12